Important MCQ for SSC Board Exam10th Science

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळातर्फे दरवर्षी इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाची परीक्षा घेण्यात येते. हि परीक्षा एकूण ८० गुणांची (Marks) असून यात ५ गुणांसाठी रिकाम्या …

Read more

Categories SSC