About

आतामराठी हि वेबसाईट खास मराठी भाषेतील साहित्य मराठी मिडीयम च्या विद्यार्थ्यांसाठी व शिक्षकांसाठी

बनविण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्याची गरज लक्षात घेवून ती उपलब्ध करून देण्याचा छोटासा प्रयत्न ….