What’s Your Age ? | आपले वय काय आहे ? | Calculator

वय म्हणजे काय ? मनुष्याच्या बाबतीत सांगायचे झालेच तर ” माणूस जन्माला आल्यानंतर वर्तमानापर्यंत पृथ्वीतलावर घालवलेला  काळ (Time) म्हणजे त्या व्यक्तीचे वय (Age) होय. आपले …

Read more