Geography Quiz

GEOGRAPHY-QUIZ-IN-MARATHI

10th Geography Quiz 1➤ अमाझोन नदीचे खोरे मुख्यतः ……………….. आहे. ⓐ दलदलीचे ⓑ मानवी वस्तीस प्रतिकूल ⓒ सुपिक ⓓ अवर्षण ग्रस्त ➤ मानवी वस्तीस प्रतिकूल …

Read more