अणु (Atom) म्हणजे काय ? : अणूचे रहस्य

अणु आणि रेणू रचना

प्राचीन काळात भारतात “कणाद” नावाचे थोर ऋषी/तत्वज्ञ होऊन गेले ज्यांनी, जगात सर्वात आधी अणु सिद्धांत (atom) मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जगामध्ये असणारे सर्व सजीव/निर्जीव पदार्थ हे …

Read more