अलंकार | Alankar in Marathi

भाषेचे अलंकार | उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा

अलंकार | Alankar | Figure of Speech म्हणजे काय ? आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी इतरांना अधिक प्रभावीपणे समजण्यासाठी अलंकाराची गरज भासते.अलंकारामुळे भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते. …

Read more

१००+ समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns म्हणजे काय ? ज्या शब्दांमधून आपल्याला समूह असल्याचा बोध होतो, अशा शब्दांना समूह्दर्शक शब्द | Collective Nouns असे म्हणतात. आजच्या …

Read more