ऋणनिर्देश                 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठा अंतर्गत शिक्षण शास्त्र प्रथम वर्षाकरिता कोर्स १०१

Read More

 म्हणी म्हण : असतील शिते तर जमतील भुते अर्थ : तुमच्याकडे संपती असेल तर आजूबाजूची मानसे आपोआपच तुमच्याकडेआकर्षित     होतात.   

Read More