International Friendship day

International Friendship day | Friendship day Quotes and Messages (sms) ३० जुलै १९५८ साली एका पराग्वेच्या एका डॉक्टरने त्याच्या सहकाऱ्यांसमवेत सर्वात प्रथम Friendship day साजरा …

Read more