सुविचार | Good Thoughts

सुविचार   समुद्रात कितीही मोठे वादळ आले तरीहीसमुद्र आपली शांतता ढळू देत नाही. # Whats app Status | Morning Thoughts | सुविचार  

सुविचार

 सुविचार भरलेला खिसा माणसाला जग दाखवतो,तर रिकामा खिसा जगातील माणसं दाखवतो.   # सुविचार | Whatsapp Status | Good Thoughts