सागरी कासव | sea turtle in marathi

सागरी कासव | sea turtle in marathi

Image from सागरी कासवे मुख्यत्वेकरून समुद्रात व समुद्रकिनाऱ्यावर आढळून येतात. समुद्रातील पानगवत, गोगलगायी, झिंगे, लहान लहान मासे, तसेच समुद्री खेकडे हे कासवांचे आवडते अन्न आहे. …

Read more