सागरी कासव | sea turtle in marathi

        सागरी कासव  | sea turtle       Image from सागरी कासवे मुख्यत्वेकरून समुद्रात व समुद्रकिनाऱ्यावर आढळून येतात. समुद्रातील पानगवत, गोगलगायी, झिंगे, लहान लहान मासे, …

Read more