संधी | स्वरसंधी | व्यंजनसंधी | विसर्गसंधी

संधी | Sandhi | Atamarathi.in

एकमेकांशेजारी येणारे दोन वर्ण एकमेकांमध्ये मिसळतात व त्यांचा एक जोडशब्द तयार होतो. वर्णांच्या अशा एकत्र होण्याच्या प्रकारास ‘संधी’ असे म्हणतात. संधी होताना पहिल्या शब्दातील शेवटचा …

Read more

एकवचन – अनेकवचन

एकवचन -अनेकवचन | Singular and Plural

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील एकवचन आणि अनेकवचन( Singular and Plural Words ) शब्दांच्या जोड्या अभ्यासणार आहोत. पुल्लिंगी नामांची अनेकवचने For Example …

Read more

प्रयोग ( Prayog) | मराठी व्याकरण

प्रयोग | (Prayog)

नमस्कार मित्रांनो मराठी व्याकरणामध्ये हा भाग खूप महत्वाचा आहे, आजच्या लेखात आपण प्रयोग म्हणजे काय ? प्रयोगाचे प्रकार विस्तृतपणे अभ्यासणार आहोत. ‘प्रयोग’ म्हणजे काय ? …

Read more

अलंकार | Alankar in Marathi

भाषेचे अलंकार | उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा

अलंकार | Alankar | Figure of Speech म्हणजे काय ? आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी इतरांना अधिक प्रभावीपणे समजण्यासाठी अलंकाराची गरज भासते.अलंकारामुळे भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते. …

Read more

१००+ समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns म्हणजे काय ? ज्या शब्दांमधून आपल्याला समूह असल्याचा बोध होतो, अशा शब्दांना समूह्दर्शक शब्द | Collective Nouns असे म्हणतात. आजच्या …

Read more

100+ शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द | Pure and Impure Words in Marathi

५०+ मराठीतील शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द

शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द म्हणजे काय ? शुद्धलेखनाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे सारखे उच्चार यामुळे नेहमीच्या प्रचारातील शब्द लेखानाध्ये अशा चुका होतात. असे चुकलेले शब्द …

Read more