पाऊस आणि माझ्या आठवणी ——————————————————————————-     साद पावसाची आली, शहारली माती  भुईसवे आभाळाची, जुळे आज प्रीती            कवयित्री शांता शेळके यांच्या वरील ओळीमधून

Read More