100+ Opposite Words in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Word) म्हणजे काय ?

कोणत्याही शब्दाच्या अर्थाच्या उलट अर्थ असणारा शब्द म्हणजे तो त्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Word) होय.

उदा : चालू च्या उलटे बंद म्हणजेच चालू चा विरुद्धार्थी शब्द बंद

100+ Opposite Words in Marathi मराठी विरुद्धार्थी शब्द
100+ Opposite Words in Marathi मराठी विरुद्धार्थी शब्द

आता मराठी भाषेतील अजून काही महत्वाचे विरुद्धार्थी शब्द पाहू.

 • किमान – कमाल
 • कृतज्ञ – कृतघ्न
 • कृत्रिम – नैसर्गिक
 • कृपा – अवकृपा
 • कृपण – उदार
 • कृश – स्थूल
 • खंडन – मंडन
 • गुण – दोष
 • ग्राह्य – त्याज्य
 • घाऊक किरकोळ
 • चढाई – माघार
 • चल – अचल
 • जमा – खर्च
 • जहाल – मवाळ
 • तारक – मारक
 • तीक्ष्ण – बोथट
 • तेजी – मंदी
 • थोरला – धाकटा
 • दीर्घ – ऱ्हस्व
 • दुष्ट – सुष्ट
 • देशभक्त – देशद्रोही
 • निःशस्त्र – सशस्त्र
 • प्रश्न – उत्तर
 • प्रसरण आकुंचन
 • प्राचीन – अर्वाचीन
 • पुढारी – अनुयायी
 • पुण्य – पाप
 • पुरोगामी – प्रतिगामी
 • भरती – ओहोटी
 • माजी – आजी, विद्यमान
 • आघाडी – पिछाडी
 • आदर – अनादर
 • आदी – अंत
 • आगंतुक – आमंत्रित
 • आवक – जावक
 • आशा – निराशा
 • आस्तिक – नास्तिक
 • इमानी – बेइमान
 • इलाज – नाइलाज
 • इष्ट – अनिष्ट
 • इहलोक – परलोक
 • उंच – ठेंगू / सखल
 • उत्तीर्ण – अनुत्तीर्ण
 • उन्नती – अवनती
 • उपकार अपकार
 • उष्ण – शीतल/थंड
 • उचित – अनुचित
 • उच्च – नीच
 • उत्कर्ष – अपकर्ष
 • उघड – गुप्त
 • उद्योगी – आळशी
 • एकमत – दूमत
 • ऐच्छिक – अपरिहार्य
 • कडू – गोड
 • कर्णमधुर – कर्णकटू
 • काळा – गोरा

Also read : समानार्थी शब्द

 • माहेर – सासर
 • राजमार्ग – आडमार्ग
 • लघू – गुरू
 • वंद्य – निंद्य
 • विधायक – विध्वंसक
 • विसंवाद – सुसंवाद
 • वैयक्तिक – सामूहिक
 • शाप – वर, आशीर्वाद
 • शुद्धपक्ष – वद्यपक्ष
 • सगुण – निर्गुण
 • सजातीय – विजातीय
 • समता – विषमता
 • साम्य – भेद
 • सावध – बेसावध
 • स्वकीय – परकीय
 • स्वार्थ – परमार्थ
 • साधार – निराधार
 • साक्षर – निरक्षर
 • सुकाळ – दुष्काळ
 • सुचिन्ह – दुश्चिन्ह
 • सुंदर – कुरूप
 • सुपीक – नापीक
 • सुरस – नीरस
 • सुलक्षणी – कुलक्षणी
 • सुसंगत – विसंगत
 • सुर – असुर
 • सुज्ञ – अज्ञ
 • सूर्योदय – सूर्यास्त
 • सोय – गैरसोय –
 • स्तुती – निंदा
 • स्वतंत्र – परतंत्र
 • स्वस्त – महाग
 • स्वदेशी – विदेशी
 • स्वर्ग – नरक
 • स्वस्ताई – महागाई
 • स्वस्थ – अस्वस्थ
 • हर्ष – खेद
 • हानी – लाभ
 • हार – जीत
 • होकार नकार
 • ज्ञात – अज्ञात
 • ज्ञानी – अज्ञानी

कोंबड्याचे फोटो Download करा PNGLAB

Opposite Words | विरुद्धार्थी शब्दांची PDF Download करण्यासाठी पुढील Download बटनावर CLICK करा.