100+ शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द | Pure and Impure Words in Marathi

शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द म्हणजे काय ?

शुद्धलेखनाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे सारखे उच्चार यामुळे नेहमीच्या प्रचारातील शब्द लेखानाध्ये अशा चुका होतात. असे चुकलेले शब्द म्हणजे ”अशुद्ध शब्द ” होय.

for example : ऊग्र – उग्र यामध्ये र्हस्व उ आणि दीर्घ ऊ यामध्ये गल्लत होते.

लेखनात चुका होण्याची करणे कोणती ?

 • संस्कृत भाषेचे अज्ञान
 • हिंदी भाषेचा परिचय
 • विसर्गाचा घोटाळा
 • वर्णाचा उच्चार करताना होणाऱ्या चुका
 • वर्णाच्या अनुक्रमातील बदल.
५०+ मराठीतील शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द
५०+ मराठीतील शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द

मराठी वर्णाचा चुकीचा क्रम व वर्णाचा चुकीचा उच्चार

वर्णाचा चुकीचा क्रम

 • कल्पना – कल्पना
 • चमत्कार – चमत्कार
 • तप्तर – तत्पर
 • दत्पर – दप्तर
 • शब्द – शब्द
 • शुद्ध – शुद्ध

वर्णाचा चुकीचा उच्चार

 • अश्या – अशा
 • उधारण – उदाहरण
 • ज्यास्त – जास्त
 • भुगोल – भूगोल
 • सिंव्ह – सिंह
 • सौंसार – संसार

संस्कृत भाषेच्या अज्ञानामुळे होणाऱ्या चुका

अशुद्ध

 1. आध्यात्मिक
 2. अतिथी
 3. अनसूया
 4. आशीर्वाद
 5. परिक्षा
 6. पाश्चात्य
 7. प्रतिक्षा
 8. प्राविण्य
 9. उज्वल
 10. उर्मी
 11. उहापोह
 12. ऊष्ण
 13. कोट्याधीश
 14. ग्रहपाठ
 15. तत्व
 16. नाविन्य
 17. निर्भत्सना
 18. नैऋत्य
 19. मतितार्थ
 20. मंदीर
 21. महत्व
 22. महात्म्य
 23. रविंद्र
 24. विद्यर्थ
 25. सहाय्य
 26. सहाय्यक
 27. सुशिला
 28. सूज्ञ

शुद्ध

 • आध्यात्मिक
 • अतिथि
 • अनसूया
 • आशीर्वाद
 • परीक्षा
 • पाश्चात्त्य
 • प्रतीक्षा
 • प्रावीण्य
 • उज्ज्वल
 • ऊर्मी
 • ऊहापोह
 • उष्ण
 • कोट्यधीश
 • गृहपाठ
 • तत्त्व
 • नावीन्य
 • निर्भर्त्सना
 • नैर्ऋत्य
 • मथितार्थ
 • मंदिर
 • महत्त्व
 • माहात्म्य
 • रवींद्र
 • विध्यर्थ
 • साहाय्य, साह्य
 • सहायक
 • सुशीला
 • सुज्ञ

Also read : Marathi Idioms | मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ | मराठी वाक्प्रचार | समानार्थी शब्द

हिंदीच्या परीचायामुळे शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द च्या होणाऱ्या चुका

 • ज्यादा – जादा
 • तीसरा – तिसरा
 • दूकान – दुकान
 • दूसरा – दुसरा
 • पहला – पहिला
 • पानी – पाणी
 • पुलीस – पोलिस
 • मदद – मदत
 • सफेद – सफेत

विसर्गाच्या घोटाळ्यामुळे होणार्या चुका | Pure and Impure Words In Marathi

 • अधप्पात – अध:पात
 • अंध:कार – अंधकार
 • घनःशाम – घनश्याम
 • धि:कार – धिक्कार
 • निस्पृह – नि:स्पृह
 • पृथ:करण – पृथक्करण
 • मातोश्री – मातु:श्री
 • मनस्थिती – मन:स्थिती
 • हाहा:कार – हाहाकार

इष्ट – इष्टाचा घोटाळयामुळे होणाऱ्या चुका

 • अंगुष्ट – अंगुष्ठ
 • उत्कृष्ठ – उत्कृष्ट
 • कनिष्ट – कनिष्ठ
 • विशिष्ठ – विशिष्ट
 • ज्येष्ट – ज्येष्ठ
 • बलिष्ट – बलिष्ठ
 • वरिष्ट- वरिष्ठ
Download Images pnglab.in

श – ष – स चा गोंधळ

 • इषारा – इशारा
 • दुष्य – दृश्य
 • लेष – लेश
 • विषद – विशद
 • विशाद – विषाद
 • विषेश – विशेष
 • सुश्रुषा – शुश्रुषा

मराठीतील इतर अशुद्ध आणि शुद्ध शब्दांच्या जोड्या | Pairs of Pure and Impure Words in Marathi Language

 • अलिकडे – अलीकडे
 • अवश्यक – आवश्य
 • आधीन – अधीन
 • आंग – अंग
 • इस्त्री – इस्त्री
 • ईयत्ता – इयत्ता
 • उच्य- उच्च
 • ऊग्र – उग्र
 • औद्योगीकरण – उद्योगीकरण
 • खावून – खाऊन
 • जेऊन – जेवून
 • ससा – सशाचा
 • दक्षणा – दक्षिणा
 • दुर्वा – दूर्वा
 • वांग्मय – वाङ्मय
 • विनंति – विनंती

वरील 100+ शुद्ध आणि अशुद्ध शब्द | Pure and Impure Words in Marathi PDF करण्यासाठी पुढे दिलेल्या DOWNLOAD बटणावर क्लिक करा.