९ जानेवारी प्रवासी भारतीय दिवस | 9 Jnuary /

९ जानेवारी १९९५ रोजी महात्मा गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून मुंबईस परतले त्यांच्या आठवणीत २००३ सालापासून भारत सरकारने दरवर्षी प्रवासी भारतीय दिवस साजरा करण्यास सुरवात केली.