१००+ समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns म्हणजे काय ?

ज्या शब्दांमधून आपल्याला समूह असल्याचा बोध होतो, अशा शब्दांना समूह्दर्शक शब्द | Collective Nouns असे म्हणतात.

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language
समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language

आजच्या लेखात आपण मराठी भाषेतील समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns यांचा अभ्यास करणार आहोत.

तलाठी भारती, वनरक्षक परीक्षा, इयत्ता ५ वी ते ८ वी शिष्यवृत्ती (Scholarship), विविध स्पर्धा परीक्षा यासाठी समूह्दर्शक शब्द खूप म्हत्वाचे ठरतात.

For Example. – भाषण करण्याची जागा – व्यासपीठ

After That अजून काही शब्दसमूहांच्या जोड्या पाहू.

 • आधी जन्मलेला – अग्रज
 • मागून जन्मलेला – अनुज
 • पूर्वी कधी न पाहिले/ऐकले असे – अपूर्व
 • ज्यास कोणीही शत्रू नाही असा – अजातशत्रू
 • तिथी वार न ठरवता आलेला – अतिथी / आगंतुक
 • थोडक्यात समाधान मानणारा – अल्पसंतुष्ट
 • अनेक गोष्टींत एकाच वेळी लक्ष देणारा – अष्टावधानी
 • पायापासून डोक्यापर्यंत – आपादमस्तक
 • बालांपासून वृद्धांपर्यंत – आबालवृद्ध
 • देव आहेस मानणारा – आस्तिक
 • अगदी पूर्वीपासून राहणारे – आदिवासी
 • उदयाला येत असलेला – उदयोन्मुख
 • श्रम न करता खाणारा – ऐतोबा / ऐतखाऊ
 • लहानग्यांना झोपविण्यासाठीचे गाणे – अंगाईगीत
 • राष्ट्राराष्ट्रांतील – आंतरराष्ट्रीय
 • धान्यादि साठविण्याची बंदिस्त जागा – गोदाम / कोठार / वखार
 • केलेले उपकार जाणणारा – कृतज्ञ
 • केलेले उपकार न जाणणारा – कृतघ्न
 • कर्तव्याकडे पाठ फिरविणारा – कर्तव्यपराङ्मुख
 • इच्छिलेली वस्तू देणारे झाड – कल्पवृक्ष
 • इच्छिलेली वस्तू देणारी गाय – कामधेनू

समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns म्हणजे शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द वापरणे होय.

 • कवितेची रचना करणारी – कवयित्री
 • आकाशात गमन करणारा – खग
 • मूर्ती जेथे असते तो देवालयातील भाग – गाभारा
 • सैन्याची चक्राकार केलेली रचना – चक्रव्यूह
 • जाणून घेण्याची इच्छा असणारा – जिज्ञासू
 • चार रस्ते एकत्र येतात ती जागा – चव्हाटा / चौक
 • जिवाला जीव देणारा – जिवलग
 • नाणी पाडण्याची जागा – टाकसाळ
 • शेतकऱ्यांना मिळणारे सरकारी कर्ज – तगाई
 • किल्ल्याच्या भोवतीची भिंत – तट

शब्द्समुह्दर्शक शब्दांच्या जोड्या.

 • हालअपेष्टा सहन करण्याचा गुण – तितिक्षा
 • तीन रस्ते एकवटतात ती जागा – तिठा
 • खूप दानधर्म करणारा – दानशूर
 • दोनदा जन्मलेला – द्विज
 • दररोज प्रसिद्ध होणारे – दैनिक
 • अस्वलाचा खेळ करणारा – दरवेशी
 • तोंडातोंडी चालत आलेली गोष्ट – दंतकथा
 • तिन्ही बाजूंनी पाणी असलेला प्रदेश – द्वीपकल्प
 • दोन नद्यामधील जागा – दुआब /दोआब
 • दैवावर भरवसा ठेवून राहणारा – दैववादी
 • उचावरून पडणारा पाणलोट – धबधबा
 • एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाणे – धर्मान्तर

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग भरती २०२३ साठीच्या अभ्यासक्रमासाठी Similarly अजून काही (Collective Nouns) समूह्दर्शक शब्दांच्या जोड्या अभ्यासू.

 • देव नाहीसे मानणारा – नास्तिक
 • कुणाचाही आधार नसलेला – निराधार
 • घरादारास व देशास पारखा झालेला – निर्वासित
 • पायाच्या नखापासून शेंडीपर्यंत – नखशिखान्त
 • नाटकात भूमिका करणारा पुरुष – नट  in short अभिनेता
 • एकमेकांवर अवलंबून असणारे – परस्परावलंबी
 • पुरामुळे नुकसान झालेले लोक – पूरग्रस्त
 • पाहण्यासाठी जमलेले लोक – प्रेक्षक
 • पंधरवड्याने प्रसिद्ध होणारे – पाक्षिक
Download Images pnglab.in

समूह्दर्शक शब्द | Collective Nouns | Samuhdarshak Shabd म्हणजे काय ?

वरील वाक्यात जेथे भाषण केले जाते या संपूर्ण वाक्यासाठी एक शब्द वापरला जातो म्हणजे “व्यासपीठ” होय. अशाच विविध शब्द्समुहासाठी वापरले जाणारे शब्द म्हणजे समूहदर्शक शब्द | समूह्दर्शक शब्द असे म्हणतात.

 • मोफत पाणी मिळण्याची सोय – पाणपोई
 • गावातील एकत्र पाणी भरण्याची जागा – पाणवठा
 • तिथी, वार, नक्षत्र, योग, करण यांची पुस्तिका – पंचाग
 • शत्रूला सामील झालेला – घरभेदी
 • डोंगर पोखरून आरपार केलेला रस्ता – बोगदा
 • निरपेक्ष कामाबद्दल दिलेले सन्मानाचे धन – मानधन
 • मोजके असे बोलणारा – मितभाषी
 • लग्न झालेल्या मुलींच्या आईबापाचे घर – माहेर
 • दुसऱ्याच्या मनातले ओळखणारा – मनकवडा
 • अचूक गुणकारी असणारे – रामबाण
 • लिहिण्याची हातोटी – लेखनशैली
 • भाषण करण्याची जागा – व्यासपीठ

वरील सर्व शब्द (Above all Words) अभ्यासल्या नंतर As Result समूहदर्शक शब्द म्हणजे काय त्याची कल्पना आली असेल अधिक अभ्यासासाठी खालील शब्द अभ्यासा.

 • भाषण करण्याची कला – वक्तृत्व
 • दुपारच्या जेवणानंतरची अल्प झोप – वामकुक्षी
 • पती मरण पावला आहे अशी स्त्री – विधवा
 • ज्याची पत्नी मरण पावली आहे असा पुरुष – विधुर
 • दगडावर केलेले कोरीव काम – शिल्प
 • दगडावर कोरलेला लेख – शिलालेख
 • शंकराची उपासना करणारा – शैव
 • दोन नद्या एकत्र मिळण्याची जागा – संगम
 • स्वतःशी केलेले भाषण – स्वगत
 • स्वतःच्याच फायद्याचे पाहणारा – अप्पलपोटा

Also Read : राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ | NCF 2005

 • समाजात समता नांदावी असे म्हणणारा – साम्यवादी
 • नाटकाच्या प्रारंभीचे स्तवन गीत – नांदी
 • दुःखामुळे सोडलेला दीर्घ श्वास – सुस्कारा
 • देशासाठी प्राणार्पण केलेला – हुतात्मा
 • शत्रूकडील बातमी काढून आणणारा – हेर Or खबऱ्या
 • हृदयाला भिडणारे – हृदयस्पर्शी
 • जेथे आकाश जमिनीला टेकल्यासारखे दिसते ती जागा – क्षितिज 

समूहदर्शक शब्द PDF डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या Download PDF बटनावर क्लिक करा.

3 thoughts on “१००+ समूहदर्शक शब्द | Collective Nouns in Marathi Language”

Comments are closed.