भारताचे जनक

 

भारताचे शिल्पकार | जनक

 •  आधुनिक भारताचे जनक राजा राममोहन रॉय

 • आधुनिक भारताचे शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू

 • भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक सुरेन्द्र नाथ बनर्जी

 •  भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक दादाभाई नोरोजी

 • भारतीय असंतोशाचे जनक लोकमान्य टीळक

 • भारताच्या एकीकरनाचे  शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल

 • भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर

 • मराठी वृत्त् पत्र श्रुष्टीचे जनक आचार्य बालाशाश्री जांभेकर

 • भारताच्या आनुविद्यानाचे जनक डॉ . होमी भाभा

 •  आधुनिक मराठी कदंबरिचे जनक . ना.आपटे

 • आधुनिक मराठी कवितेचे जनक केशवसुत

 • स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक लॉर्ड रिपन

 • भारताच्या हरित् क्रांतिचे जनक डॉ . एम् .एस .स्वामीनाथन

 • भारताच्या धवलक्रांतिचे जनक डॉ . व्हर्गिस कुरियन

 • भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे जनक सर एलन हुम

 • भारतीय भूदान चळवळीचे जनक आचार्य विनोबा भावे