आयुष्याच्या वाटेवर ….


                               आयुष्याच्या या प्रवासात आपल्याला एकट्यालाच चालायचे आहे,

                                                             इथे कुणाचीही साथ नाही …..

# Whatsapp Status | Instagram Post | Life