राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ | National Curriculam Framework 2005 (NCF 2005)  राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००५ ची पार्श्वभूमी :  सुधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी सर्वात पहिले पाऊल

Read More

   थोडसं  मनातलं…          शालेय अभ्यास क्रमात व इतर सर्वच क्षेत्रात मराठी माध्यमातील साहित्य शोधणे खुपण कठीण आहे, त्याहूनही जास्त कठीण आहे ते मिळणे.   

Read More