म्हणी

म्हण : अक्कल नाही काडीची आणि म्हणे बाबा माझे लग्न करा

अर्थ  : क्षमता नसताना एखाद्या गोष्टीचा हट्ट करणे .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *